Schapendoeskennel   "Het Haskerhūs"

 

Peter en Janny Wierda     Erica (Dr)

 

                         

 

Aansprakelijkheid

Gebruik van de site
De Schapendoes.net website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Schapendoes.net kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en /of onvolledigheden die op deze WWW-site kunnen voorkomen.

Schapendoes.net kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en /of verlies aan tijd, door het gebruik van deze WWW-site.

Copyright
De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Schapendoes.net, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schapendoes.net.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


 

 

 
                               


Last updated 30-11-2018
© Het Haskerhūs


disclaimer